Nostinkorttikoulutuksilla varmistetaan nostintyön turvallisuus ja tehokkuus

Työympäristön turvallisuus on teema, joka korostuu tänä päivänä yhä vahvemmin monilla aloilla. Nostinkorttikoulutus on erinomainen keino varmistua siitä, että henkilökunta pystyy käyttämään työssään henkilönostimia turvallisesti ja tehokkaasti. Nostinkortti on myös monille asiakasyrityksille nykyään kynnyskysymys yhteistyökumppania valittaessa esimerkiksi kiinteistönhuollon alalla. Me Janneniskalla tarjoamme laadukkaita nostinkorttikoulutuksia valtakunnallisesti.

Noin 7–8 tuntia kestävä koulutus koostuu kolmesta osiosta: teoriaosuus, käytännön harjoittelu ja kirjallinen koe. Teoriaosuudessa käydään tarkasti läpi turvallisen ylhäällä työskentelyn periaatteet sekä laitetyypit ja niiden ominaisuuksien eroavaisuudet. ”Tärkeintä on käydä läpi, miten varmistetaan turvallinen työympäristö niin itselle kuin ympärillä oleville ihmisille”, kertaa Janneniskan nostinkorttikoulutuksista vastaava Jarkko Laukkanen.

Käytännön harjoittelu koostuu yhden tai useamman laitteen testaamisesta konkreettisesti. Koulutuksessa opetellaan muun muassa laitteen petaamista, puomiston käyttöä ja ylipäätään sitä, miten laitteet käyttäytyvät eri tilanteissa. Päivän päätteeksi toteutetaan kirjallinen koe, jossa kerrataan niin teoriaosuuden kuin käytännönkin oppeja päivän varrelta. Koulutuksen jälkeen toimitamme työnantajalle listan koulutukseen osallistuneista sekä teoriakokeen läpäisseistä henkilöistä.

Talvikuukaudet otollisinta aikaa koulutuksen järjestämiselle

Nostinkorttikoulutus soveltuu kaikkiin yrityksiin, joissa henkilönostimia käytetään. Työnantaja on vastuussa siitä, että työntekijä osaa käyttää laitteita turvallisesti. ”Ainoa tapa varmistaa asia ja todentaa se myös asiakasyrityksille on ulkopuolisen, neutraalin tahon järjestämä koulutus asian tiimoilta”, kertoo Laukkanen. Koulutuksesta saatu kortti on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen se tulisi uusia. ”Yritysten kannattaakin siis varmistua siitä, että vanhentuneet kortit uusitaan ja että uusille työntekijöille järjestetään tasaisin väliajoin myös kouluttautumismahdollisuus”, Laukkanen muistuttaa.

Koulutuksia järjestetään toiveiden mukaan ympäri vuoden, mutta otollisin aika sille on useimmissa tapauksissa talvikuukaudet, kun alalla on muutoin hieman rauhallisempaa – tällöin on helpompi saada koko porukka keskittymään päiväksi koulutukseen.


Joustavaa ja räätälöityä koulutuspalvelua Janneniskalta

Janneniska järjestää laadukasta nostinkorttikoulutusta räätälöidysti yrityksen tarpeen mukaan. Toteutamme kaikki koulutuksemme paikan päällä asiakkaan kanssa sovituissa tiloissa. ”Me järjestämme koulutuksemme aina livenä varmistaaksemme, että myös käytännön osuus on osallistujilla hallussa”, Laukkanen toteaa.

Ideaalikoko koulutusryhmälle on 10–15 henkilöä. Näin voidaan varmistua siitä, että koulutuksen taso pysyy mahdollisimman korkeatasoisena ja kaikilla on riittävä aika myös käytännön asioiden opetteluun. Janneniska panostaa erityisesti joustavuuteen toiminnassaan, niin myös koulutusten osalta. ”Pystymme reagoimaan tarpeisiin nopeastikin ja räätälöimme yhdessä asiakkaan kanssa sopivan koulutuspaketin esimerkiksi konsernitasollakin. Lisäksi järjestämme koulutukseen sovitusti myös tarvittavan kaluston”, summaa Laukkanen.

Haluatko varmistua työntekijöidesi henkilönostinosaamisesta? Talven koulutukset varataan nyt! Ota yhteyttä, tehdään teille sopiva kokonaisuus.

Jarkko Laukkanen
jarkko.laukkanen@janneniska.com
050 360 3003