Tietosuojaseloste

Tämä on Janneniska Oy:n ja sen tytäryhtiön Janneniska Rent Oy:n (jäljempänä molemmat tai yksitellen “Janneniska”) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”) art. 12-14 mukainen tietosuojaseloste.

Tätä tietosuojaselostetta voidaan tarpeen mukaan päivittää. Tietosuojaselosteen ajantasainen versio on aina saatavilla verkkosivuiltamme. Ilmoitamme rekisteröidyille etukäteen, mikäli teemme merkittäviä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen.

Viimeisin muutos 19.10.2020

Rekisterinpitäjä

Nimi: Janneniska Oy (y-tunnus 1067505-2) sekä Janneniska Rent Oy (y-tunnus 2504112-4)

Postiosoite: Tuupakankuja 1, 01740 Vantaa

Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu(at)janneniska.com

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Ville Hanski

ville.hanski(at)janneniska.com
+358 40 451 8490

Rekisterin nimi

Janneniskan asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

  • Asiakkaan yhteydenpidon mahdollistaminen
  • Asiakassuhteen luominen ja ylläpito
  • Janneniskan palvelun mahdollistaminen, ylläpito ja kehitys
  • Janneniskan sisäisten prosessien, kuten esimerkiksi asiakaspalvelun ja laskutuksen, mahdollistaminen

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • henkilön nimi
  • yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • tiedot ostetuista palveluista ja niiden muutoksista
  • muut asiakassuhteeseen ja ostettuihin palveluihin liittyvät tiedot

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan ensisijaisesti asiakkaalta mm. lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Lisäksi voimme käsitellä kaikista verkkosivun vierailijoista eräitä teknisiä tietoja, joita voidaan joissain tilanteissa pitää henkilötietoina, kuten IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja laitetyyppi sekä sivuhistoria.

Evästeet

Janneniska käyttää verkkosivuillaan Google Analytics -evästeitä, jotka keräävät yksilöimätöntä tietoa sivuston käytöstä. Tämän lisäksi sivustolla käytetään HubSpot -evästeitä joiden avulla CRM-järjestelmään tuodaan tietoa sivuston käytöstä. Näiden tietojen avulla voimme selvittää miten sivustoamme käytetään ja parantaa jatkuvasti käyttökokemusta.

Lisätietoja Google Analyticsin käyttämistä evästeistä löydät täältä.

Lisätietoja HubSpotin käyttämistä evästeitä löydät täältä.

Voit kieltää kaikkien tai joidenkin evästeiden tallennuksen selaimesi asetuksissa. Alla löydät linkin selainkohtaisiin ohjeisiin.

Mikäli käytät jotain muuta selainta, löydät evästeasetukset selaimen ohjevalikosta.

Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan

Osa rekisterinpitäjän käyttämistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi toimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan tällöin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja käytetään esimerkiksi Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sovittaessa tietojen siirrosta henkilötietojen käsittelijätahon kanssa.

Muutokset tietosuojakäytäntöön

Janneniska voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Janneniska suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö asiakaspalvelu@janneniska.com -sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse, jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.

Oikeus tiedon korjaamiseen

Janneniska huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Janneniska oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Janneniska rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@janneniska.com.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.