Janneniska och ISS Palvelut Oy: heltäckande byggarbetsplatskontrolll

Sommaren 2018 fick Janneniska ett intressant bud för ett omfattande lyftjobb av partnern ISS Palvelut Oy. ISS hade i Helsingfors centrum framför sig bytet av buss- och spårvagnshållplatsernas reklamtavlor till JCDecaux moderna LCD-reklamdisplayer, vilka möjliggör digitalt visandet av flera reklamer istället för en statisk bild.

Janneniska som partner till ISS Palvelut Oy:s lyftprojekt

Juni – juli 2018 granskades samtliga objekt. Projektets viktiga områden var tättrafikerade områden som Hagnäs torg, Mannerheimsvägen och området kring Järnvägstorget i Helsingfors. Under objektgranskningen tog man reda på bl.a. hur man bäst gör själva displaybytet, hur liftarna placeras och vilka enheter lämpar sig bäst för arbetet. Hos Janneniska märkte man snabbt att projektet kräver bred kontroll av den logistiska helheten.

ISS var sedan tidigare Janneniskas kund och partner. Tidigare har tillsammans genomförts ett heltäckande lyftprojekt, så kunden visste genast att Janneniska har stark erfarenhet i ledning av dylika projekt och förmågan att lösa eventuella problem fort”, säger Toni Rask, Janneniskas försäljare som ansvarade för projekthelheten och dess koordinering.

I arbetet utnyttjades två olika stora bilmonterade liftar. För Hagnäs smala spårvagnshållplats behövde man hitta en tillräckligt liten och till trånga utrymmen lämpad lift för flyttandet och installationen av displayerna. Genom Janneniskas stora partnernätverk hittades just en sådan.

Vad var projektets utmaningar?

När arbetsobjekten och dess krav var kartlagda uppskattade man att projektet skulle ta 8 veckor.

Det var utomordentligt viktigt att följa den bestämda tidtabellen, för allt arbete gjordes i enlighet med de regler och tidsramar som ställs av gatuarbetsloven, dvs nattetid.

Förseningar i vilken som helst del av projektet hade påverkat hela tidtabellen negativt, så allt behövde löpa på smidigt.

Ur logistiksen synvinkel fanns det många trådar att hålla i. Man behöver se till att rätt information når rätt person, vid rätt tillfälle. Föraren måste veta varifrån och när man behöver hämta den behövliga utrustningen, vart de transporteras och vart man rör sig till näst. Innan påbörjandet av arbetet arrangerade Janneniska alla arrangemang som hade med trafik och tillstånd. Utöver detta behövde man efter nattjobbet se till att trafiken åter fick löpa normalt.

”Till exempel på Mannerheimsvägen var vi tvungna att stänga av en hel fil, så arbetet behövde löpa på snabbt. Vi behövde se till att allt material och alla verktyg fanns på rätt ställe vid rätt tid – annars hade hela projektkedjan lidit”, tillägger Rask.

Hur framskred projektet?

Tack vare noggrann planering och effektiv tidsallokering föll alla pusselbitar på plats och arbetet gick som smort från början till slut.

ISS Palvelut Oy var väldigt nöjda med slutresultatet och JCDecaux-reklamdisplay -installationsarbetet fortsattes i Helsingfors centrumområde i ytterligare två veckor.

Projektet som varade i 10 veckor färdigställdes i tid.

Vad var Janneniskas styrkor i det här samarbetet?

Enligt Rask är Janneniskas servicekoncept deras främsta styrka:

”Om något skede i arbetet hade krävt annorlunda lyftenheter än de billiftar som valdes till projektet, hade vi kunnat ordna dessa till byggarbetsplatsen – väldigt fort. Jag tror inte att många andra i branschen kunde ha kontrollerat projektets alla delar såhär pass centraliserat. Vår kund visste att vi kan hantera stora projekt och slutföra jobbet effektivt och med hög kvalité. Överraskningsmoment hade vi likväl hanterat utan att planen eller tidtabellen behövt lida”.

I och med att man transporterade och lyfte elektroniska LCD-reklamdisplayer behövde man vara extra försiktig, för att få displayerna hela på plats.

”Alla LCD-displayer kom fram utan problem. Kanske jag miste ett par nätters sömn då jag följde med projektets framskridande – men även med tanke på det var slutresultatet bra”, skrattar Rask.

Om du blev intresserad av att samarbeta med oss,tveka då inte på att ta kontakt, så undersöker vi tillsammans hur Janneniska kan hjälpa ditt företag!

Ladda även ner vår kostnadsfria guide till planering av säkert lyftarbete: