Janneniska skräddarsydde sin personliftservice enligt Destias behov

Samarbetet mellan Janneniska och Destia började när Destias Energinätverksenhet hade ett behov att hyra kvalitativa bilmonterade personliftar. Underhållsarbete på hög höjd var omöjligt utan fungerande och pålitliga liftenheter.

Den största kostnaden uppstår när personliftenheterna går sönder

Henkilönostinten vuokraus tuli energiaverkko-projekteilla ajankohtaiseksi ja yhdessä Destian Hankintojen kanssa käytiin keskusteluja siitä, minkälaisia ratkaisuja olisi järkevää tehdä. Suurin kustannus Destian toiminnassa tulee kaluston rikkoontuessa, tai jos kalusto ei ole oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Janneniskan lupaus ja lupausten lunastaminen tässä suhteessa vakuutti väen Destiassa. Laskelmia tehdessä Destiassa tultiin hyvin pian siihen lopputulokseen, että nostokoriautot olisi järkevintä vuokrata 3-5 vuoden sopimuksilla. Destia lähti Janneniskan kanssa neuvotteluihin, joissa tunne yhteistyön kannattavuudesta vain vahvistui.

Rätt personliftenheter skräddarsydda för kunden

Destia hyrde fem personliftar för fem års tid av Janneniska. Destia hade väldigt specifika behov och krav för deras billiftar. Hos Destia funderade man noggrannt hurdan utrustning man verkligen behöver. Janneniska producerade bilmonterade personliftar för Destias gatubelysningsunderhållsarbete, vilket i princip betydde att Janneniskas existerande enheters plattformshöjd var 12,8 meter när Destias behov var 15,8 meter. Janneniska hade alltså inte sedan tidigare lämpliga enheter, men för Destia skräddarsydde man dessa för att passa deras verksamhet.

Även små detaljer uppmärksammades

Janneniska uppmärksammade även små detaljer, genom vilka man kunde säkerställa att dessa enheter var snabbare än tidigare versioner. Arbetet blev mer effektivt och hos Destia kunde man genomföra tre gånger fler arbeten än tidigare. Verksamheten var tydligt snabbare, men även mycket säkrare. Hos Janneniska kunde man vara säkra på att enheterna var korrekt servade och att de användes rätt efter utförliga instruktioner och bruksanvisningar.

Destia diskuterade även med andra aktörer, men man kom snabbt fram till att Janneniska var idealpartnern för deras behov, eftersom Janneniska är pålitliga och alltid tillgängliga. Janneniskas service underlättade Destias verksamhet och fältarbetarna som var vana vid gamla vanor undrade varför man inte tidigare jobbat på det här sättet.