Vi växer tillsammans

Hos Janneniska är vi ett hängivet och kvicktänkt gäng som alltid är redo att stöda andra. Genom att jobba tillsammans uppnår vi våra höga målsättningar.

Vi är Janneniska

Janneniska har möjliggjort arbete på hög höjd sedan år 1996. Vi erbjuder Nordens ledande personlyftservice, genom vilket lyftjobb sköts säkert, enkelt och kostnadseffektivt. Vårt unika servicekoncept garanterar att man till såväl små uppgifter som stora projekt får den bäst lämpade billiften.

Vi styrs av en enkel tanke: att sköta om arbetet och personen som gör det. För oss är lyftjobbets säkerhet en ovillkorlighet. Därför utvecklas vi konstant, och vi använder branschens modernaste enheter.

Våra kunder kan lita fullständigt på det att vi alltid erbjuder personlig anvisning. Vi är här för människan och individen.

Vår vision

Vi är personlyftbranschens absoluta banbrytare, kända i Norden för vår unika och hängivna serviceattityd. Vi skapar grunden för en välmående och säker framtid.

Vår mission

Vi sköter om – såväl arbete som arbetare..

Våra värderingar

Våra värderingar definierar vem vi är och hur vi agerar.

Vi tillsammans

Inte jag, utan vi. Det här är kärnan i Janneniska-attityden. Vi anser att vi är alla på samma plan. Gruppandan kan höras som skratt kring kaffebordet och ses som leenden när vi tillsammans blir inspirerade. Vi är ett samhälle, och det är som samhälle vi lyckas.

Värda ditt förtroende

Helt okej räcker inte. Hos Janneniska betyder förtroende reservationslös noggrannhet, säkerhet och transparens. Vi bär ansvaret för att kundens arbete lyckas, för vårt gemensamma välmående samt säkrandet av naturens resurser. Genom att kontinuerligt utveckla vårt kunnande kan vi alltid erbjuda den bästa kvalitén.

För människan

Vi existerar för människan och individen. Ärlig och genuin respekt för människan är grunden för allt vi gör. Utöver personliga interaktioner vill vi erbjuda oslagbara kundupplevelser. Vi skapar en omgivning där var och en kan lyckas som sig själv.

Janneniskas historia – Tillsammans till allt högre höjder

Janneniskas historia handlar om hängivenhet, ambition och om att ta hand om andra. Det är en tillväxthistoria, där varje janneniska-person har sin plats. Det som binder oss samman är en ihärdig attityd och viljan att utvecklas genom att ömsesidigt stöda varandra.

Det började med två skateboards, en skylift-gård och bastu

Småkusinerna Janne Niska och Joni Alasaari träffade varandra för första gången som tioåringar när deras mammor ordnade en gemensam middag för familjerna. Joni var på infarten och hoppade med sin skateboard när en främmande bil svängde in. Janne klev ut ur bilen. Även Janne hade med sig sin skateboard. Det var spikat i den stunden: en gemensam skapades genast mellan pojkarna.

Janne kom från en företagarfamilj. Hans far Pekka Niska ägde Pekkaniska, ett företag som hyrde ut skyliftar, och vars maskingård blev platsen där pojkarna vandrade omkring och beundrade de stora maskinerna. Business och skyliftar började forma sig redan då till pojkarnas gemensamma språk. I mopedåldern beslöt duon att de någon dag ska grunda ett företag tillsammans. De var tidigt överens om visionen, de ville ta en ny sorts servicekultur till Finland: en sådan kultur där kunden alltid är nummer ett. De satsade på en helt ny nivå av service, som på den tiden nästan endast kunde ses i Amerika.

Planen för det gemensamma företaget slipades i den finskaste platsen möjligt – bastun. Sittandes på bastulaven lät de temperaturen stiga och idéerna flyga. Lyftbranschen var ett naturligt val för duon med tanke på Jannes bakgrund. Radarparet valde ändå att satsa på bilmonterade liftar för att inte direkt konkurrera med Pekkaniska, utan snarare för att komplettera varandras utbud.

Tillväxtkliv

År 1996 efter herrarnas värnplikt var tiden mogen. Janne och Joni grundade Janneniska Oy, som då bar majoritetsägaren Jannes namn. Arbetsfördelningen var naturlig då Janne hade av sin far lärt sig grundligt om företagsverksamhet och lyftbranschen, vilket ledde till att han började leda förataget. Under det första året köptes en 40-meters bilmonterad lift från Tyskland, och sattes genast i jobb på varvet Mäntyluoto i Björneborg. Med den maskinen arbetade männen de första åren, samtidigt som de lärde sig allt mer om branschen.

Våren 1999 hände något stort för de unga männen. Postbanken beviljade Janneniska ett lån på 5 miljoner mark. Det var en stor summa. Känslan var otrolig, för detta möjliggjorde ett helt annorlunda kliv framåt. Företaget växte plötsligt till ägare av 5 billiftar och kunde anställa personal. För deras första jobb hamnade de nya maskinerna till terminalbygget på Helsingfors-Vanda flygplats. Tillväxt ledde till mer tillväxt, och om ett år hade Janneniskas flotta 8 enheter.

Stegen till nya områden togs år 2003, då Janneniskas första billift började jobba i Stockholm. Detta var början till företagets internationalisering. Sverige blev vid tillsammans med Finland en väldigt viktig plats, och detta band förstärktes år 2007. Då köpte Janneniska ett litet svenskt bolag, och dotterbolaget NOFA Janneniska AB föddes. I samband med förvärvet hade Janneniskas flotta redan vuxit till över 50 billiftar.

Janne och Joni märkte att företagets spets i Sverige var små billiftar som kunde köras med B-kort. Detta kunnande ville man även få över till den Finska sidan, och år 2013 grundades Janneniska Turku Oy, som specialiserade sig på små B-korts bilmonterade liftar. Det som då började med 10 bilar har idag vuxit till ett urval av 100 bilmonterade liftar man kan köra med B-kort.

Luft under vingarna

År 2004 fick Janneniska en betydande beställning från Tyskland. Via unterentreprenad skickades en maskin med lyfthöjd på 70 meter till Tyskland för att underhålla lokala vindkraftverk. Då kunde ingen förutspå att detta skulle bli en märkvärdig vertikal för koncernen. Det visade sig att Janneniskas välplanerade jobb, tekniska kunnande, maskiner av toppkvalité och omfattande expertis i lyftjobb ledde till att folk tappade hakan runtom Europa. Janneniska blev alltmer intressant i vindkraftsbranschens ögon.

Åren 2006 till 2010 fylldes med att turnera Europa och att vidareutveckla kunnandet i service och underhåll av vindkraftverk. Då förstärktes känslan att detta är något där Janneniska kan bidra stort. Janne ville satsa på säker och effektiv service för vindkraftverk, och detta ledde till grundandet av JN Windpower Service, som idag bär namnet Bladefence.

Enda vägen är framåt

Det dystra året 2014 överraskade alla, då Janne Niska plötsligt gick ur tiden en februarinatt. För Janne var det viktigt att sköta om människorna man har omkring sig, och hans säregna sätt att agera framkom också mitt i förlustens tider. Janne hade förberett sig på det värsta, och lämnade sin egendom och sina bolag till nära kollegor. För samma vecka hade det redan planerats ett rekryteringsevenemang för 1 000 personer, och detta hade redan marknadsförts i Helsingin Sanomat. Den enda vägen är framåt, precis som Janne hade önskat.

Att bry sig om andra är en princip som hållt sig med Janneniska sedan begynnelsen då affärsverksamheten var något man fantiserade om på bastulaven och man prövade alltmer vågade hopp på skateboarden. Hos Janneniska har individen betydelse – detta gäller såväl personal som kund. Personalens välmående anses som en värdefull investering, och det leder till hängiven attityd, bra stämning och äkta interaktion mellan människor. Den här tanken har varit bärande kraften i affärsverksamheten: man måste ta utomordentligt bra hand om kunden. I alla situationer.

Tidslinje

1996
Vännerna Janne Niska och Joni Alasaari grundar företaget Janneniska Oy.

Man köper den första bilmonterade liften: Bronto 40 2TI.
1999
Drömmar förverkligas: Postbanken beviljar lån på 5 miljoner mark. Detta möjliggör införskaffandet av 4 bilmonterade liftar. Nuvarande verksamheten börjar.
2003
Internationaliseringen börjar. Företaget expanderar sin verksamhet till Stockholmsområdet. Man investerar i en ny 50 MDTer-maskin.
2007
Tillväxten fortsätter. Över 50 enheter i flottan.
2013
Janneniska Turku Oy påbörjar sin verksamhet.
2014
Bolagets mörkaste år. Bolagets majoritetsägare och grundare Janne Niska går plötsligt ur tiden.
2015
I Europa tjänstgör redan 85 billiftar.
2016
Flottan växer, 25 nya JN27-enheter.

Expansion till Kanadensiska marknaden.
2017
Omfattande utveckling i samarbetsarrangemang.

De första JN17-Panelvan-bilarna till Finland.
2018
I samarbete med Dinolift utvecklades JN23, den första B-korts billiften som producerats i Finland.
2019
Expansion till USA med investering på 8 miljoner euro, anställning av 25 personer i Nordamerika.

Betydande expansion av utbudet på B-kortsliftar med anskaffandet av nya enheter: 10 st JN23, och 15 st JN9 - JN17-liftar producerade av Versalift.
2020
VERSALIFT™ -enheters återförsäljning och service i Finland till Janneniska. Betydande anskaffningar av nya enheter.
2021
Vidareutveckling av 2017 års samarbetsarrangemang. Betydande investeringar i anskaffningen av B-körkortsklassens billiftar och utveckling av företagets processer och tjänster.

I Nordamerika görs stora investeringar i utrustningsanskaffning och rekrytering. Janneniska Groups enhetsantal växer till över 100 stycken.
2022
Janneniska blir officiell återförsäljare och importör för RUTHMANN-enheter i Finland. Verksamheten expanderas med reservdelstjänster för VERSALIFT- och RUTHMANN-enheter.

Janneniska öppnar nya uthyrningspunkter i Lahtis, Villmanstrand och Tammerfors.

Jobb hos oss

Stark laganda och respekt gentemot teamet har alltid beskrivit arbetskulturen hos Janneniska. Vi är experter i vår bransch. Vårt arbete kräver absolut ansvarstagande, och därför tar vi det vi gör på allvar och har koll på situationen. Som personer är vi ett utåtriktat gäng, med hungrig attityd för att utvecklas och växa. Vi vill se världen från det högsta perspektivet. Kunder är inte bara de som köper vår service. De är snarare en del av oss. Vi alla binder oss till den gemensamma målsättningen: att våra kunders jobb lyckas så bra och säkert som möjligt.

Konditionsbonus hör till var och en hos Janneniska

Vi vill bidra till vår personals goda kondition. Därför har vi skapat ett konditionsbonussystem för våra anställda. Var och en kan tjäna extraintäkter genom hälsosamma levnadsvanor och träningshobbies.

Kom med oss

Njuter du av att hjälpa andra? Är du ivrig att bära ansvar och utveckla ditt kunnande? Vill du klättra högt på karriärstegen?

Vi väntar redan på att få höra mer om dig. Vi söker oftast förstärkning i form av servicepersonal och försäljare. Även om det inte just nu finns en position just för dig kan du alltid skicka en öppen ansökan.

Jobba hos oss