Fasadrenovering

Utmaningen: innerstaden är tätt byggd, hur kan man bäst nå husets alla ytor för inspektion och lagning? Detta utan att försvåra invånarnas och grannarnas liv alltför mycket. Janneniska hjälper!

Arbetstyp: Fasadinspektion och lagning
Tjänster: Bronto Skylift S 60 XDT

Fasaden på detta hus behövde inspekteras för att göra en bedömning av renoveringsbehovet. I synnerhet innegårdens fasader var intressanta och väldigt svåra att nå på grund av sättet gården var byggd. Huset var endast 18 meter högt men sidoräckvidden var över 26 meter.

Stark Fasadrenovering kontaktade Janneniska som man visste kunde hjälpa till. Efter arbetsplanering på plats med Janneniskas projektledare och Stark Fasadrenoverings platschef kom man fram till att med en Bronto Skylift S 60 XDT och en arbetande förare skulle problemen lösas galant. Modell S60 XDT har en 3,9 meter bred korg som kan vridas 180 grader och en maxlast på 600 kg – färre lyft är viktigt för arbetseffektiviteten! Med en enda välplanerad etablering på innegården kunde alla tre fasader nås.

Redan dagen efter mötet kunde projektet påbörjas. En byggnadsarbetare från Stark Fasadrenovering tillsammans med Janneniskas skyliftförare tog itu med arbetet och efter tre dagar var alla fasader och balkonger inspekterade, lagade och projektet färdigt.

Det här projektet visar hur man kan utnyttja Janneniskas tjänster på ett smart sätt. Välplanerat arbete, modern skylift samt endast en arbetare från kundens sida engagerades – resten av arbetarna kunde tillsättas andra projekt.

Janneniska erbjuder alltid skyliftförare som hjälper kunden i hans arbete. Detta gör det möjligt att få mer arbete gjort!