Kauppakeskus Akseli

Saumaton yhteistyö ja esteetön tiedonkulku mahdollistivat sen, että Janneniskan nostolava-auto voitiin aina siirtää valmiiksi tyhjennetylle ja merkitylle paikalle, joten turhalta odottelulta ja ylimääräisiltä kustannuksilta vältyttiin.

Hyvä taustatyö ja suunnittelu onnistuneen projektin taustalla

Janneniska Oy toteutti kauppakeskus Akselin valomainosasennustyöt Mikkelissä ”pöytä on katettu” -periaatteella.

Työn valmistelu alkoi ensimmäisellä katselmuksella jo kuukautta ennen h-hetkeä. Tuolloin haettiin taustatietoa paikallisesta lupakäytännöstä, luotiin viestintäkanavat niin projektista vastaavaan rakennusyhtiöön, kuin myös Mikkelin kaupungin katulupa-asioista päättäviin ja niitä valvoviin tahoihin.

Lupa-asioiden järjestely sujui varsin mutkattomasti, maineemme säntillisenä katulupien hakijana helpotti käytännön asioiden sopimista. Ensimmäisen katselmuksen perusteella teimme kirjallisen nosto- ja työskentelysuunnitelman, jonka Mikkelin kaupunki hyväksyi sellaisenaan.

Saumattomalla yhteistyöllä ja tiedonkululla eroon turhasta odottelusta

Kohde itsessään osoittautui varsin haasteelliseksi. Keskellä kaupunkia, vilkkaan jalankulkureitin varrella, osin jo toiminnassa oleva kauppakeskus, joka rajautuu valtavan toriparkkityömaan laidalle. Museoviraston suojelupäätöksestä johtuen rakennesuunnittelu ja asennustekniset yksityiskohdat muuttuivat useaan kertaan kauppakeskuksen avajaisia edeltävän viikon aikana. Kaikki tieto kulki kuitenkin nostotyön valvojana toimineen Janneniska Oy:n edustajan kautta valomainosyrityksille, jotka aikatauluttivat työnsä saadun tiedon perusteella.

Varsinaisen asennustyön alkaessa, käytännön yksityiskohdista oli sovittu sekä kauppakeskuksen että toriparkkia tekevien rakennusyhtiöiden kanssa, aina ylimmästä työnjohdosta lapion varressa toimivaan yksittäiseen työmieheen saakka. Saumaton yhteistyö ja esteetön tiedonkulku mahdollistivat sen, että nostolava-autoa siirrettäessä oli koneen sijoituspaikka aina valmiiksi tyhjennettynä ja merkittynä, joten turhilta odotteluilta ja ylimääräisiltä kustannuksilta vältyttiin.

Janneniskan laadukas kalusto nostotyön tukena

Itse asennustyö sujui mallikkaasti. Kaksi uutta 4 metriä leveällä työkorilla varustettua nostolava-autoa sekä kuljettaja, joka aktiivisesti osallistui asiakkaan työhön, herättivät ansaitusti huomiota tehokkuudellaan. Alunperin nelipäiväiseksi suunniteltu asennusurakka saatiin tehdyksi kolmessa päivässä, eli huolellisella suunnittelulla ja ennakkovalmisteluilla säästyi sekä aikaa että rahaa.

Palvelemme asiakasyrityksiämme tekemällä niin suurten kuin pienempienkin kohteiden toteutuksen mahdollisimman helpoksi. Nostokaluston valinta, lupa-asiat, niistä konsultointi rakennuttajan ja aliurakoitsijan välillä, kohdekohtainen suunnittelutyö ja ennen kaikkea korkealaatuisen työturvallisuusstandardin luominen ja ylläpitäminen. Tätä toimintamalliamme kuvaakin parhaiten ilmaisu ”pöytä on katettu”.

Lisätietoa nostotyön suunnittelusta saat maksuttomasta oppaastamme:

Lataa ilmainen opas turvallisen nostotyön suunnitteluun