Janneniska JN14

Janneniska räätälöi henkilönostinpalvelunsa Destian tarpeisiin

Janneniskan ja Destian yhteistyö alkoi, kun Destian Energiaverkko-yksikkö oli laadukkaiden henkilönostinautojen vuokrauksen tarpeessa. Korkeiden paikkojen toimintalaitehuoltoja on mahdotonta tehdä ilman toimivaa ja luotettavaa kalustoa.

Suurin kustannus aiheutuu henkilönostinkaluston rikkoontuessa

Henkilönostinten vuokraus tuli energiaverkko-projekteilla ajankohtaiseksi ja yhdessä Destian Hankintojen kanssa käytiin keskusteluja siitä, minkälaisia ratkaisuja olisi järkevää tehdä. Suurin kustannus Destian toiminnassa tulee kaluston rikkoontuessa, tai jos kalusto ei ole oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Janneniskan lupaus ja lupausten lunastaminen tässä suhteessa vakuutti väen Destiassa. Laskelmia tehdessä Destiassa tultiin hyvin pian siihen lopputulokseen, että nostokoriautot olisi järkevintä vuokrata 3-5 vuoden sopimuksilla. Destia lähti Janneniskan kanssa neuvotteluihin, joissa tunne yhteistyön kannattavuudesta vain vahvistui.

Oikeanlaista henkilönostinkalustoa juuri asiakasta varten

Destia vuokrasi Janneniskalta viisi henkilönostinta viideksi vuodeksi käyttöön. Destialla oli hyvin spesifit tarpeet ja vaatimukset nostokoriautoilleen. Destiassa mietittiin tarkkaan, minkälaista kalustoa tarvitaan. Janneniska tuotti Destialle nostokoriautoja katuvalaistuksen huoltotöihin, joka käytännössä tarkoitti sitä, että Janneniskan olemassa olevan kaluston lattiakorkeus oli 12,8 metriä, kun Destian tarve oli 15,8 metriselle kalustolle. Janneniskalla ei ennestään kyseistä kalustoa ollut olemassa, mutta oikeanlaista kalustoa räätälöitiin Destian toimintaa varten.

Pienetkin yksityiskohdat huomioitiin

Janneniska huomioi pienetkin yksityiskohdat, jotka vaikuttivat siihen, että vuokratut laitteet olivat muun muassa erittäin nopeita verrattuna vanhoihin laitteisiin. Työn tekeminen tehostui ja Destiassa pystyttiin tekemään kolminkertainen määrä työtoimenpiteitä vanhaan verrattuna. Toiminta oli huomattavasti nopeampaa, mutta myös turvallisempaa. Janneniskan kohdalla voitiin olla varmoja siitä, että laitteet ovat huollettuja ja niitä käytettiin käyttöönotto-opastuksen jälkeen oikein.

Destiassa käytiin keskusteluja myös muiden toimijoiden kanssa, mutta hyvin nopeasti tultiin siihen lopputulokseen, että Janneniska on paras kumppani Destian tarpeisiin, sillä Janneniska on luotettava ja helposti kiinni saatavissa oleva toimija. Janneniskan tuottama palvelu helpotti toimintaa Destiassa ja alkuun perinteisempiin toimintatapoihin tottuneet tyypit viestittivät kentältä, että miksi tätä ei ole aiemmin toteutettu tällä tavalla.